climberclimberv16

Los Ninos Boulder V16 velká cena Rafiki 2021 - pozvánka

V sobotu 18. září 2021 proběhne závod Překližka cupu Los Ninos Boulder V16. Jedná se o boulderový závod určený pro děti ve věku od 6 do 14 let.
Závod probíhá dle platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro závody 2. ligy. Čeští závodníci mládežnických kategorií musí být členy ČHS. Každá kategorie poleze 10 boulderů. Závod bude bez finále. Hodnotí se počet vylezených boulderů na počet pokusů. Pomocné kritérium je Zóna na počet pokusů.

Termín a časový rozpis:

sobota 18. září 2021
Lezecké centrum V16, Kollárova 19, Plzeň

kategorie U10: děti do 9 let včetně (2012 a mladší)
kategorie U12: 10 – 11 let (2010/2011)
8.45 – 9.15 Prezentace kategorie U10, U12
9.30 – 11:00 Lezení závodních boulderů kat. U10, U12
11:30 – 12.00 Vyhodnocení kategorie U10, U12

Kategorie U14: 12 – 13 let (2008/2009)
Kategorie B: 14 – 15 let (2006/2007)
11:30 – 12.00 Prezentace kategorie U14, B
12.00 – 13:30 Lezení závodních boulderů kat. U14, B
14:00 – 14.30 Vyhodnocení kategorie U14, B

cca 15.00 - ukončení akce


Pozvánka

přihlášky a startovné:
přihlásit on-line do 2.10.2020 na http://preklizkacup.cz/index.php?id=133,
startovné pro předem přihlášené členy ČHS 200,- Kč nebo na místě 250,- Kč
startovné pro předem přihlášené nečleny ČHS 250,- Kč nebo na místě 300,- Kč


podrobnosti:
Více informací Martin Navrátil, 602 212 206, navratil@v16.cz, Věcné ceny pro nejlpší!
Pořadatelé: Lezecké centrum V16